تامین مالی انرژی و هزار راه نرفته

1392/11/06

بدون شک توسعه پایدار مستلزم سرمایه گذاری پایدار همه جانبه بوده و این زنجیره بدون دسترسی به منابع مالی مورد نیاز رشد امکان پذیر نیست.با توجه به نقش کلیدی شرکت های فعال در بخش احداث و انرژی در دستیابی به اهداف استراتژیک کشور از جمله اهداف سند چشم انداز و برنامه های کلان کشور، ضرورت توان افزایی این شرکت ها در رشد اقتصادی کشور بیش از پیش احساس میشود. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور نگاه این بخش به مانند سایر بخش های اقتصادی کشور در تامین منابع مالی معطوف به بانک ها بوده در حالیکه به اعتقاد اکثر کارشناسان ، سیستم بانکی به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای مالی کشور نیست.به عنوان مثال تحقق برنامه پنجم توسعه مستلزم سرمایه گذاری 1100 میلیارد دلاری است که تامین ان به تنهایی از توان سیستم بانکی خارج بوده و عزم تمام بخش های اقتصادی کشور در تامین ان را طلب میکند.

یکی از چالش های اصلی پیش روی شرکت های این حوزه،  تأمین مالی میباشد. این فرایند  از  مرحله  امکان­سنجی تا احداث و بهره برداری جز لاینفک هر پروژه میباشد. در این راستا تغییر نگاه صرف به بیرون و توان افزایی درونی این شرکتها میتواند به عنوان یک نقطه عطف در صنعت احداث و توسعه نگریسته شود. لازمه این حرکت انقلابی تدارک بستر های زیرساختی لازم توسط این شرکت ها  با تشکیل شرکت های سهامی عام و ورود به بازار سرمایه جهت  بهره مندی از پتانسیل های موجود در سیستم مالی کشور مخصوصا پتانسیل بالای بازار سرمایه و سرمایه های بخش خصوصی میباشد.با توجه به کوچک بودن اکثر شرکت های فعال در این زمینه و الزام کارفرمایان به عقد قراردادهای مهندسی، تدارک، ساخت و تامین مالی( EPCF)، یکی از ضرورت های کنونی اقتصاد کشور  توان افزایی شرکتهای فعال در بخش های زیربنایی کشور مخصوصا پیمانکاران اصلی بخش احداث و انرژی است.

در صورت تحقق این مهم ، روش های متعدد تامین مالی از جمله تامین مالی متعارف از طریق انتشار سهام،افزایش سرمایه از محل های مختلف از جمله آورده سرمایه گذاران و سود انباشته،تجدید ارزیابی داراییها و همچنین انتشار اوراق بهادار با درامد ثابت مانند اوراق مشارکت ، اوراق بهادار ساختار یافته اسلامی نظیر انواع صکوک اجاره،استصناع و مرابحه که به پشتوانه داراییها منتشر میشوند، در دسترس این شرکتها قرار خواهند گرفت. مهم تر از آن در صورت تحقق این مهم امکان تامین مالی ترکیبی با اتکا به تامین مالی ساختار یافته مشتمل بر  تامین مالی متعارف و انتشار اوراق در بازار سرمایه همچون اوراق سهام ، سندیکایی سازی وام ها، انتشار اوراق مشارکت و صکوک و همچنین اوراق قابل تبدیل و در کنار آن ها تامین مالی با اتکا به عایدات اتی خود پروژه ها براساس  قراردادهای Off-take و نهایتا تشکیل نهادها مالی ساختار یافته از جمله صندوق های بخش احداث و انرژی،  هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی امکان پذیر خواهد شد.

علاوه بر این تشکیل هلدینگ های تخصصی حوزه پیمانکاری از طریق فرایند تجدید ساختار شرکتها یا CorporateRestructuringمیتواند به عنوان حلقه نهایی توان افزایی شرکت های فعال در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. با در نظر گرفتن اهداف تشکیل شرکت های هلدینگ شامل: رشد و توسعه ، ایجاد هم-افزایی و نیز صرفه­جویی در مقیاس، تشکیل شرکتهای هلدینگ زمینه ورود هرچه قوی تر  شرکتهای این بخش به بازار سرمایه و بهره مندی از پتانسیل های بازار سرمایه را فراهم میاورد.در این صورت شرکتها میتوانند قسمت دیگری از منابع مورد نیاز خود را از طریق مشارکت سایر سرمایه گذاران نهادی و غیر نهادی در بازار سرمایه جذب نمایند. تشکیل هلدینگ بطور قطع توانایی مجموعه اعضا را در تامین مالی به پشتوانه داراییها  از طریق بازار سرمایه ارتقا داده و امکان تامین وثایق مورد نیاز سیستم بانکی در ارایه تسهیلات را نیز بهبود می بخشد. بنابراین شرکت های فعال در این بخش که بطور معمول هرکدام در حوزه ای خاص متخصص و فعال میباشند در قالب یک هلدینگ اصلی گرد هم امده و هم افزایی ایجاد میکنند.

جهت تحقق این اهداف ،در دنیای متغیر و متلاطم امروز داشتن یک شریک مالی امین و همفکری و همسویی با ان رمز  موفقیت  بنگاههای  اقتصادی پیشرو است. از این رو، مجموعه بانک ملت با حرکت به سمت بانکداری جامع و با برخورداری از توانمندی شاخه بانکداری سرمایه گذاری خود در قالب شرکت تامین سرمایه بانک ملت که وظیفه ذاتی ان تامین مالی نهادی و مشاوره ومهندسی ساختار های تامین مالی متعارف و ساختار یافته است توان افزایی کلیه بخش های فعال در اقتصاد کشور خصوصا شرکتهای حوزه زیرساختی انرژی را رسالت خود دانسته و با استفاده از تیم های حرفه ای خود اماده ارایه خدمات در کلیه حوزه های مالی به این بخش استراتژیک کشور می باشد.